Fallförebyggande

Att vi tillsammans gör proaktiva ingrepp innan fallolyckor inträffar är den bästa praxis när det gäller att minska antalet fall.

Dele Fall Prevention utför prediktiva korrelationer genom att kombinera dataströmmar från sensorer med system och datalagring såsom Electronic Health Records (EHR) för att utveckla individuella fall riskprofiler.

Baserat på dessa insikter genererar systemet inte bara varningar och larm till vårdpersonal om ett fall händer, utan också intelligenta, proaktiva meddelanden som ger råd om individuella förändringar i fallrisk.

Dessa meddelanden ger vårdgivare vital, handlingsbar och individuell insikt om risknivåer och förändringar hos brukaren/hyresgästen

 

 

 

Fördelar med proaktivitet

Data Fusion Plattform

Artificiell intelligens och maskininlärning, tillämpad på sensor- och EHR-data

Fallriskprofilering

Individuell bearbetning och rapportering av fallrisk

Intelligenta meddelande

Integrationer med olika system för notifiering och meddelanden i app eller till annan display för vårdgivaren

Hur fungerar det

Prata med oss ​​om fallförebyggande

Kontakta oss idag för att planera en demo och lära dig mer om hur Dele Fall Prevention kan skapa en tryggare vardag för alla
Boka en demo

Relaterad information

News, Press Release

Dele Health Tech ansluter sig till Fredrikstad MedTech-klustret

Det ledande hög teknologi företaget Dele Health Tech tillkännagav idag upprättandet av ett avtal med det norska medicintekniska (MedTech) navet Fredrikstad MedTech.

Continue Reading

News, Partner, Press Release

Dele Health Tech signerar samarbetsavtal med Luleå Tekniska Universitet

Det ledande hög teknologi företaget Dele Health Tech tillkännagav idag påbörjandet av ett samarbetsavtal med Luleå tekniska universitet i Sverige.

Continue Reading