Fallförebyggande

Vi ger vårdgivarna indikationer på proaktiva åtgärder innan fallolyckor inträffar, vårt uppdrag är att förhindra fallolyckor innan det sker

Dele Fall Prevention utför prediktiva korrelationer genom att kombinera information från sensorer tillsammans med system som Electronic Health Records (EHR) för att framställa individuella riskbedömningar avseende fall.

Baserat på dessa insikter genererar systemet inte bara varningar och larm till vårdpersonal om ett fall sker, utan också intelligent, proaktiv information i förebyggande syfte om individuella förändringar för fall är påtaglig.

Informationen ger vårdgivare individuell överblick på risknivåer och förändringar hos individen och kan därmed agera innan olyckan sker.

 

Fördelar med proaktivitet

Data Fusion Plattform

Artificiell intelligens och maskininlärning, tillämpad på sensor- och EHR-data

Fallriskprofilering

Individuell bearbetning och rapportering på förhöjd risk för fall

Intelligenta meddelande

Öppet gränssnitt för integrationer mot andra system för att skapa meddelanden till önskad app eller display hos vårdgivaren

Hur fungerar det

Prata med oss ​​om fallförebyggande

Kontakta oss idag för att planera en demo och lära dig mer om hur Dele Fall Prevention kan skapa en tryggare vardag för alla
Boka en demo

Relaterad information

Dele Health Tech News, Press Release

Dele Health Tech ansluter sig till Fredrikstad MedTech-klustret

Det ledande hög teknologi företaget Dele Health Tech tillkännagav idag upprättandet av ett avtal med det norska medicintekniska (MedTech) navet Fredrikstad MedTech.

Continue Reading

Dele Health Tech News, Partner, Press Release

Dele Health Tech signerar samarbetsavtal med Luleå Tekniska Universitet

Det ledande hög teknologi företaget Dele Health Tech tillkännagav idag påbörjandet av ett samarbetsavtal med Luleå tekniska universitet i Sverige.

Continue Reading