Dele Health Tech AB

Vi är ett Healthcare Tech företag som arbetat med Internet of Things – sedan 2011. Vi har tagit på oss att lösa ett nyckelproblem genom att vi vill förhindra fallolyckor med integritetsvänlig teknik som inte stör individen.

Vårt fokus idag är att upptäcka fall men också kunna förebygga och förhindra dessa genom att koppla samman olika sensorer som ger möjligheten att analysera och förutse vad som kan komma att hända i närtid. Målet är att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Vi vill vara med och skapa ett bättre liv för människorna i en sammankopplad värld med fokus på hälsa, vård och säkerhet. Nya tjänster som skapar en bra vardag för den åldrande befolkningen kräver att allt integreras i en lösning som håller ihop hela flödet.

 

Fördelar med lösningen

Främjar värdigheten

Dele Health Tech ger individen och vårdgivarna förutsättningar att upptäcka fall, utan att äventyra deras integritet.

Minimera risker

Varningar/notifieringar i realtid med prediktiv teknik gör det möjligt för vårdgivare att agera snabbt med bättre insikter.

Optimera beläggning

Idag görs ronderingar för att försäkra sig om att individen inte har ramlat. Vi vill skapa ett effektivt omhändertagande där personalen är på rätt plats vid rätt tillfälle med individens säkerhet i fokus. Detta skapar trygghet i samhället för både individen och vårdgivarna vilket i förlängningen innebär att individen kan bo längre i sitt hem

Fall Detection

Integritetsvänlig lösning som i realtid ger trygghet för både individen och vårdgivare

Continue Reading

Fallförebyggande

Datafusionplattformen analyserar rörelsemönster/beteende tillsammans med hälsodata vilket ger vårdgivare möjligheten att vidta proaktiva åtgärder innan fall sker

Continue Reading

Problemet med att falla

0
Globalt är det 37,3 miljoner fall som kräver läkarvård varje år
0
Vuxna i åldern 60+ drabbas av flest dödliga fall
0
30% av fall upptäcks först efter lång tids liggande

Kontakta oss

För mer information se nedan:
Boka demo

Relaterade sidor

Press Release

Raytelligence – tecknar ett MOU med Dele Health Tech

Raytelligence har tecknat ett MOU (Memorandum of understanding) med Dele Health Tech, Norge som är specialist på fall-detektion.

Continue Reading

Dele Health Tech News, Partner, Press Release

Dele Health Tech signerar samarbetsavtal med Luleå Tekniska Universitet

Det ledande hög teknologi företaget Dele Health Tech tillkännagav idag påbörjandet av ett samarbetsavtal med Luleå tekniska universitet i Sverige.

Continue Reading

Dele Health Tech News, Press Release

Dele Health Tech ansluter sig till Fredrikstad MedTech-klustret

Det ledande hög teknologi företaget Dele Health Tech tillkännagav idag upprättandet av ett avtal med det norska medicintekniska (MedTech) navet Fredrikstad MedTech.

Continue Reading