Falldetektion med radarteknologi från

Upptäcka, förebygga och förhindra fall

I detta Whitepaper kan ni läsa om:

— Fall: Sveriges vanligaste olycka där mer än tre personer dör varje dag

— Skador: Minskad muskel och vävnadsmassa gör att äldre är mer utsatta

— Fallprevention: Målet är att minska eller rent av förhindra fall

— Dele Health Tech: Användandet av etablerad radarteknologi för fall och en kontinuerlig
utveckling av ny fallpreventiv datateknologi för att förebygga och förhindra fall

 

    Whitepaper nedladdningsformulär