David Stone
David Stone
Share
Press Release 6 July 2021
Raytelligence – tecknar ett MOU med Dele Health Tech

Raytelligence har tecknat ett MOU (Memorandum of understanding) med Dele Health Tech, Norge som är specialist på fall-detektion.

Avtalet signalerar företagens avsikt att bygga ett ökat affärs- och teknologisamarbete. Med tiden förväntas partnerskapet mellan organisationerna innebära samarbete om teknikintegration, utforska ömsesidigt fördelaktiga affärsmöjligheter och gemensam marknadsföring.

“Vi är glada över att ha tecknat detta MOU med Dele Health Tech. Deles innovativa nya tillvägagångssätt för att upptäcka och förebygga fall passar vår egen filosofi för att lösa problemet med fall. Vi ser fram emot att samarbeta med Dele-teamet.” säger Klas Arvidson, CEO Raytelligence

“Med en hårdvaru-agnostisk lösning kan Dele samarbeta med de bästa och mest relevanta sensorpartnerna på den globala marknaden. Vi är glada över att ingå detta avtal med Raytelligence,” säger Carine Zeier, CEO Dele Health Tech.

 

“Raytelligence är en leverantör av sensorteknologi i världsklass och det finns stark synergi mellan vår plattform och de sensorer som Raytelligence producerar. Vi ser fram emot detta samarbete.” säger Carine Zeier, CEO Dele Health Tech.

 

—-

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.