Dele Editorial Team
Share
News, Partner, Press Release 4 June 2021
Dele Health Tech signerar samarbetsavtal med Luleå Tekniska Universitet

Det ledande hög teknologi företaget Dele Health Tech tillkännagav idag påbörjandet av ett samarbetsavtal med Luleå tekniska universitet i Sverige.

Avtalet innebär att de två parterna samarbetar om kunskapsdelning, forskning och gemensam utveckling relaterad till fall- och fall teknologi.

Luleå tekniska universitet, med fyra campus och en inskrivning på 19 000 studenter, är ​​känt för sitt laboratorium för mänsklig hälsa och aktivitet.

Laboratoriet byggdes 2018 och är en smart-hem- och utbildningsmiljö för utveckling av teknik, utvärderingsmetoder och interventioner för att förbättra säkerhet och autonomi för vardagliga aktiviteter i hemmet. Mänsklig balans, fall och rädsla för att falla är centrala teman inom forskningen vid Institutionen för hälsa, utbildning och teknik.

Förutom kunskapsdelning och utveckling är det planerat att Dele kommer att bidra med sensor hårdvara och datafusion fall teknologi programvara till labbet för integrations- och forskningsändamål.

Tillsammans kommer samarbetet att undersöka användningsfall och roller som datafusion och integritet vänliga sensorer skapar vid tillämpning i hemmet och i kliniska situationer.

Dele Health Tech VD Carine Zeier sa följande angående avtalet:

”Luleå tekniska universitet och dess Activity Lab är en mycket relevant partner för oss, och vi är stolta över att ingå detta avtal med dem”, sa hon.

“Det finns mycket som båda parter kan lära av varandra, och vi förväntar oss att detta partnerskap kommer att skapa insikter som kommer att fortsätta driva våra innovationer inom hälso teknologin”, sa hon.

Luleå Tekniska Universitet professor i Pervasive and Mobile Computing Kåre Synnes kommenterade följande om avtalet.

”Dele Health Tech är en ledande teknikutvecklare av databehandling, analys och distribution i realtid genom sin datafusion plattform för hembaserade hälsovårdstjänster. LTU är därför mycket nöjda med att tillkännage detta strategiska samarbete med Dele Health Tech, vars mjukvaru- och sensor lösningar kommer att vara en viktig del av vår forskning om framtida teknik, och att visa dessa framtida teknologier för kommuner, ”sa han.

Partnerskapet inleds officiellt i maj 2021.